LMR Memorial

LMR er en forkortelse for Lars Møller Rasmussen som var én af klubbens stiftere. Desværre døde Lars meget kort efter, og for at ære og mindes ham indstiftede klubben denne match der afvikles over 3 dage.

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder