Generalforsamling 2020

Formanden overrækker det smukke trofæ til årets vinder

Efter præmieoverræk-kelse og formandens fanfare for vinderen gik vi over til generalfor-samling og Niels Schmidt blev valgt til dirigent.

Niels takkede for valget og konstaterede, at han var glad for valget, ikke mindst fordi for-manden havde varslet valget.

Herefter aflagde formanden beretning, som han egentlig syntes var svær at skrive, da han ikke har været meget med til turneringen i år på grund af hans og Bebs’ situation.

Pluk fra beretningen:

Man kunne jo udnævne en næstformand, som kunne tituleres vicepræsident , som kunne tage sig at forretningerne, når formanden har forfald.

Ved gennemgang af turneringen viser det sig klart, at det er de samme navne, der går igen på de øverste pladser og som runner-up.

Formanden forslog, at vi skulle ændre klubnavn til Lazaretklubben, når man betænker de gebrækkeligheder de florerer iblandt klubbens medlemmer. Håber på at næste sæson bliver bedre.

Takkede for de mange varme hilsner der er tilstrømmet ham og Bebs.

Tak til Sekretæren for veludført dåd med resultatlister, kalendere og hjemmeside, tak til Niels for det fine arrangement i Vejen.

Tak til Torben for en fantastisk bane og bosted ifm LMR.

I øvrigt til alle for deres deltagelse i foreningens liv.

OV spurgte ind til Torbens arrangement med LMR, da han mente at Torbens indsats var at skaffe overnatning og baner, – resten var delegeret ud.

Niels konstaterede, at den stille generalforsamling måtte skyldes fraværet af Ole K. som dirigent og Erik B. som mødedeltager. Dette gav almindelig mumlende anerkendelse.

Steen uddybede sit forslag om næstformand, med at han håbede at få mere tid næste år, men hvis han ikke kunne det, så var det måske relevant med en næstformand.
Der var bred enighed om, at vi har de tillidsposter vi har brug for. Steen deltager det han kan, og sekretæren holder sammen på det praktiske.

Selv om Torben (som sædvanlig) bragte sin tillidspost i spil, var der dog (efter en ivrig debat) genvalg på alle poster.

I 2021 fylder klubben 25 år og LMR fylder 20. Derfor kunne det være skønt om vi kunne finde på et godt arrangement at markere det med.
Forslag om at vi starter sæsonen med at spille opstartsmatch og 1. tourmatch i en weekend. Gerne i nærheden af Ole R. Der var enighed om at det er en god ide og at det skulle være omkring 1. maj. Der kommer et forslag fra sekretæren på spilleplanen.

LMR ligger i trygge hænder ved Ole K. og arrangementer har en fin form med at spille samme sted alle 3 dage. Men under alle omstændigheder forventer vi at Ole K lægger sig kraftigt i selen for dette jubilæumsarrangement.

Der var ingenting under evt.

Niels takkede for god ro og orden.

Steen sluttede af med bemærkninger om, at det havde været en rigtig dejlig dag i selskab med de fremmødte medlemmer.

De besluttedes efter generalforsamlingens afslutning at der indkøbes nye spiller trøjer. Medlemmerne skriver til sekretæren om størrelse og stof og herefter sørger han for trøje og windbreaker til sæsonstarten.

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder