Generalforsamling 2015

Som noget ganske nyt var der i år en egentlig dagsorden til årets foreningsmæssige højdepunkt; generalforsamlingen.

Efter indtagelse af en fortræffelig bøf med pommes frites på Hotel Dalgas i Brande samt overrækkelse af præmier for dagens match, tog formanden ordet og bød velkommen til årets generalforsamling med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Bemærkninger fra de forskellige udvalgsformænd:
a) Sekretær og Webmaster
b) Boldformanden
c) Ceremonimesteren
d) Turneringslederen
e) Caddieformanden
f) Etik og -etteformanden
g) Velfærdsformanden
h) Formanden
Ombytning og/eller valg til områderne
4) Eventuelt
5) Præmieoverrækkelse
Efter generalforsamlingen aftales spilleplan for 2016

ad 1
Peter Dam valgtes med akklamation, og han modtog ydmygt hvervet, og gennemgik dagsordnen. Herefter overlod han ordet til formanden til aflæggelse af beretning.

ad 2
Steen lagde ud med at fortælle, at vi nu havde afsluttet vores 18. sæson, hvilket jo gav stof til tanker om et evt. jubilæum. Det havde været en sæson, hvor vi beklageligvis ikke havde set meget til Ole R, og det udtrykte alle fremmødte stor beklagelse over.
Formanden konstaterede endvidere, at det havde været svært at afvikle spilleplanen som aftalt, idet vi ofte oplevede, at vi ikke kunne spille på den aftalte bane, på det aftalte tidspunkt.
Også årets LMR fik et par bemærkninger med sig. At det havde været en særdeles vel arrangeret match (med en efterhånden meget rutineret arrangør), dog med en noget smal trup, idet både Ole R. og Peter havde meldt forfald. Interessant med en ny vinder og vi venter i åndeløs spænding på at høre, hvor matchen skal afvikles næste gang.
Formanden sendte sin tak til alle udvalgsformand og valgte helt undtagelsesvis at fremhæve to indsatser. Velfærdsformandens indsats for velfærden hen over sæsonen, samt sekretær/webmasterens indsats med at følge op på resultatlister og hjemmeside, og ikke mindst for at skaffe ny uniform til klubbens medlemmer.

ad 3
Herefter gik de enkelte formænd på talerstolen og aflagde deres blændende årsberetninger fremlagt med glødende entusiasme. I ren befippelse over disse præstationer fik referenten dog ikke skrevet meget under denne del af generalforsamlingen. Dog løftede boldformanden sløret for nye initiativer hvad angår bolde i den kommende sæson. Det glæder vi os til at høre mere om.
I forbindelse med valg til posterne var der genvalg på alle poster, dog med den ændring at Niels overtager hvervet som etik og -etteudvalgsformand og Ole R. vandt, ved kampvalg, posten som caddieformand.

ad 4
I helt sædvanlig anarkistisk stil gik vi nu i gang med “eventuelt” hvor en masse forslag blev stillet og behandlet:
Vi besluttede at anskaffe en god whisky til brug for det tilfælde, at et af klubbens medlemmer lavede en “hole-in-one”. Ole Vind har en flaske stående han gerne vil donere til formålet. Efter adskillige forslag og ændringsforslag om proceduren i påkommende tilfælde, faldt afstemningen således ud, at en “hole-in-one” betyder, at præmien overrækkes og drikkes i forbindelse med årets LMR.

Næste forslag, der kunne samle et solidt flertal var, at den til en hver tid siddende LMR-arrangør opkræver en passende ekstra “Fee” således, der bliver plads til lidt præmier og hyggeting til LMR.

Dernæst var der enighed om, at vi naturligvis skal fejre vores 20 års jubilæum, og at vi allerede nu skal gå i tænkeboks med gode ideer  (flere udtrykte forståelig betænkelighed ved at udskyde jubilæet til 25 årsdagen!).
2 ideer blev hurtigt ventileret:
– at vi arrangerer en åben match og inviterer til en efterfølgende reception.
– at vi afvikler et arrangement med ledsagere, hvor en bedre middag som minimum indgår som en væsentlig del.
Der var enighed om, at der var gode muligheder for at fejre jubilæet behørigt, og at det skulle vi fintænke nærmere.

Til slut tog vi fat på en penibel sag, idet vi havde pointlighed på årets samlede pointstilling efter fradrag af dårligste score. Derfor var vi nødt til at aftale reglen for dette tilfælde, før præmieoverrækkelse.
Det besluttedes, at det i så tilfælde først er antal 1. pladser i sæsonen og dernæst laveste handicap.

ad 5)
Herefter var vi klar til præmieoverrækkelse, der efter de vedtagne regler fra generalforsamlingen 2013, blev smukt og værdigt varetaget af formanden.
Han kaldte årets vinder, Erik Bollerslev, op på scenen og overrakte under taktfaste klapsalver det smukt svungne trofæ til Erik og lykønskede ham med den fortjente sejr. I vanlig stil blæste formanden herefter et selvkomponeret stykke musik for jagthorn (jagthorn, Torben; ikke “truthorn”). Hør formandens nykomponerede vinderfanfare:

Planlægningen af den kommende sæson bød også på et par fornyelser. Et af foreningens hæderkronede medlemmer (og pt. indehaver af LMR-pokalen) har i flere år fremsat forslag om at ændre den faste spilledag til en anden ugedag end mandag. Det besluttedes at ændre til tirsdage, hvilket forhåbentligt vil betyde, at vi kan få adgang til nogle af de baner, vi hidtil har været udelukket fra.
En anden nyskabelse blev, at den enkelte arrangør selv finder en spændende bane til sit arrangement. Dog med behørig skelen til hvilke baner vi tidligere har besøgt (og bare ikke skal besøge igen, eller som fortjener et nyt besøg af os).

Sekretæren sætter snarest et forslag til datoer og ansvarlige op inkl. en texas-scrambled som opvarmningsmatch. Dette sendes rundt via mail og godkendes ad samme vej.
LMR aftaltes til den første onsdag-torsdag-fredag i sept. 2016.

Nu kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke for god…(ikke ro og orden, – men måske engagement og medleven).

ref. Peter Dam

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder