Generalforsamling 2016

IMG_0603

Formanden blæste en nykomponeret fanfare til ære for vinderen

Sidste match afvikledes på Mariagerfjord, som er en usædvanlig smuk og smukt beliggende bane. Smalle og udfordrende fairways lod os dog ikke skræmme, så der blev scoret pænt i det meget flotte vejr vi var blevet tildelt.

Dagens vinder blev Niels, og Peter løb med tættest på flaget.

IMG_0598

Det smuk svungne trof overrækkes den stolte vinder

Efter sammentælling og udregning kunne vinderen af årets turnering udråbes, hvorefter Peter (stærkt fulgt af Erik) kunne hæve sejrstrofæet til formandens selvkomponerede fanfare.

Generalforsamlingen fik, som vanligt Ole Kirk, som dirigent, et hverv han udfolder med stor iver og entusiasme.

20160920_152104[1]

Formanden aflægger beretning

 

 

 

Formanden aflagde beretning og nævnte en del af de highlights året havde budt på:

Den kolde start på Søhøjlandet og efterfølgende Give med umulige vintergreens (men dog i fantastisk vejr).
LMR fik behørigt ros for afvikling, og ikke mindst Oles enestående evne til at uddelegere opgaver, vandt megen anerkendelse. Ole Kirk fik ros for sit arbejde med at skaffe en bus, vi kunne køre i alle sammen.
Desuden en stor tak til Peter for opdatering og ajourføring af hjemmesiden og koordinering af spilledatoer.
Formanden takkede herudover alle formænd for deres store engagement i klubbens liv og levned til gavn for alle medlemmerne.
Slutteligt nævnte formanden også et arrangement af mere privat art, nemlig den tur til Lüneburg som han, Torben, Ole og Peter var på i sommerferien. I den forbindelse overrakte han en flaske vin til Torben, som vandt denne match.

Til beretningen var der kun få seriøse kommentarer og spørgsmål, og derfor skal kun nævnes, at Ole Vind forspurgte, om man i fremtiden skulle indsende private arrangementer til formanden forud for generalforsamlingen, for at få dem omtalt i beretningen.

En dreven og erfaren politiker lytter til beretningen

En dreven og erfaren politiker lytter til beretningen

Niels påpegede, at formanden måske nok overdrev omtalen af nævnte tur til Lüneburg lidt, men ellers havde været tilpas afdæmpet.

Formanden svarede, at det jo var et eksempel på internt socialt arrangement, som det jo var alle frit for at byde ind med.

Herefter gik vi til valg, og der var genvalg på alle poster. Flere formænd (herunder især Torben) stillede deres mandat til rådighed, men trak sig da Peter foreslog at de byttede opgave!

20160920_153808[1]

Niels forklarer hvor let det er at arrangere LMR, når man har rutinen!

Formanden stillede forslag om at nedsætte et udvalg, som kunne se på hvordan vi i fremtiden arrangerer LMR, så det ikke altid hænger på Niels (!). Efter nogen debat enedes man om at fastholde reglen som den er, men at alle jo kan komme med input, og arrangøren altid har lov til at overdrage opgaven til et andet medlem, som har lyst til at påtage sig hele eller dele
af opgaven.

Den kommende sæson spiller vi også på tirsdage og arrangørerne finder selv en passende bane. Sædvanen tro fremsætter Peter et forslag til spilleplan som rundsendes via mail.
LMR blev fastlagt til d. 6,-7. og 8. sept. 2017.

Vores jubilæumsarrangment fik så mange roser udefra, at der var forslag om, at vi afholder et 21 års jubilæumsarrangement. Vi blev  dog enige om at udskyde det til 2018 (idet der er landsstævne i 2017, som ville kollidere med det) og afvikle det efter stort set samme koncept som i 2016. Dvs. på Vejen og med Niels som tovholder.

20160920_153759[1]

Dirigenten arbejder

Til sidst fremdrog Steen et billede, som vi fik i gave af Birgit og Hans Jørgen Sørensen ved jubilæet. Efter nogen debat besluttedes det, at det skulle gå som vandrepokal til vinderen af Meyer-rafling i forbindelse med LMR.

Som sin sidste gerning som dirigent, kunne Ole Kirk (for en gangs skyld) takke for god ro og orden på dette års generalforsamling, h
vilket fik Niels til at kommentere, at vi måtte være blevet gamle, hvortil andre mente at freden kunne skyldes Ole Rasmussens fravær, da han var den eneste der manglede. De kommede år vil måske give svaret!?

Referat: Peter Dam (som sædvanlig)

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder