Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afviklet i restauranten på Skanderborg GK.

Dagens vinder modtager præmie

Vi startede med at overrække præmier for dagens match. Vinder blev (som sædvanlig) Niels.

For tættest på flaget fik Ole V en hvidvin af middel kvalitet. Den glemte han imidlertid så den er inddraget til LMR 2020.

Ole V modtager en præmie for tættest på flaget.

Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen.
Formand Steen bød velkommen til mødet og foreslog som sædvanligt at Ole Kirk valgtes som dirigent, hvilket han blev med stående ovationer og højlydte begejstringsytringer.

Ole konstaterede at generalforsamlingen var lige så lovligt indvarslet som den plejer at være (!), og overdrog herefter ordet til formanden som aflagde en 3½ times beretning. Herunder reflekterede han over det paradoksale i at han skulle aflægge beretning, da han ikke havde spillet mange runder i år. Men alligevel…
Formanden noterede sig endvidere i dyb respekt, at dette års vinder har vundet alle 6 matcher. Sidste år nævnte han alle tourens vindere (hvilket gav ham anledning til at nævne sig selv 2 gange). Det afstod han fra i denne beretning og nævnte i stedet årets runner-ups.

Formanden takkede varmt sekretæren for hans store indsats med at vedligeholde hjemmesiden, holde styr på beslutninger, udarbejde forslag til ny spilleplan, samt ikke mindst de sjove, saglige og fyldige referat fra LMR (hvor formanden beklageligvis måtte melde forfald). I den forbindelse omtaltes OV’s manglende røv og dennes gode ven i nødens stund samt Torbens valg til LMR arr. 2020.

Også det faktum at Ole V og Ole K brillerede med at blive disket til puttekonkurrence plus Eriks kamp med gæssene og skud efter forkert hul i puttekonkurrencen gik ikke formandens skarpe blik forbi.
Videre takkedes NS for mange flot tilrettelagte LMR-ture; – man kan måske tale om en æra der er afsluttet.

Slutteligt causerede formanden over, at vi er en klub som passer fint ind i Piet Heins digt. “Den, der kun tar spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt”
For vi kan nemlig både have det sjovt og være alvorlige sammen.

Beretningen blev godkendt med akklamation, og vi gik videre med dagsordnen om:
Den kommende års matchkalender.
Den forhåndsudsendte kalender blev gennemgået og tilrettet, og er nu at se på hjemmesiden. Årets starter med opvarmningsmatch d. 21. april med Ole R som arrangør.

Der lyttes til Torbens underholdning med det unfair i lodtrækningen

Under dette punkt (og helt uden for dagsordnen), bemærkede Torben, at han følte det var undfair, at han havde vundet retten til LMR da der kun var 6 bolde i posen og ikke 7. Efter en del tummel og gnubbede ord, faldt der atter ro over generalforsamlingen som ufortrødent gik videre med overrækkelse af årets præmier.

Årets vinder af touren

Vinder af Touren 2019 modtager pokalen af formanden.

Niels S.  fik overrakt trofæet og formanden spillede sin nykomponerede fanfare.

Desuden overrakte formanden årets meyerrafle trofæ (også til Niels).

Formanden overrækker vandrepokalen for vinder af Meyer-rafling

Dermed ryddede Niels bordet med sejr i Puttekonkurrence, Touren, LMR og Meyerrafling.

En usædvanlig afdæmpet og fornuftig generalforsamling fandt sin afslutning. Da Erik var den eneste der manglede, reflekterede vi en stund over en mulig sammenhæng i de to fakta, uden dog at konkludere noget.

Ref. Peter D.

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder