Generalforsamling 2022

  1. Valg af dirigent Ole K. blev valgt til dirigent
  2. Sæson er tilendebragt med NS som samlet vinder. Det er svært at samle en hel sæson i nogle få velvalgte sætninger, men mest mindeværdigt er vel, at vi i Ole S’ værtskab oplevede en blød side af ham, idet han måtte ofre smørebrødet for at undgå at køre en hund over. Smørebrødet genopstod senere på eftermiddagen som samlesæt.
    Stander invitational i Gyttegård, havde gæster fra hele landet. Fint arrangement med NS som vært. LMR: NS vandt som sædvanlig. Desuden vandt han også Meyer og årets tour og er således Triplevinder.
    Tak til alle for værtsskaber. Tak til sekretæren for det arbejde som kitter foreningen sammen. OR gav udtryk for at være ked af, at blive takket for værtsskabet, når han ikke havde arrangeret.
  3. TH stillede vanen tro sint embede tilrådighed. OS og OR bytter formandskab således Ole S overgår til caddieformand og Ole R. bliver Etik(ette) formand.Resten af posterne forbliver uændret
  4. Den udsendte plan blev godkendt.
  5. LMR: PD overvejer nordvestjylland således OR kan deltage alle dage.
  6. Evt. Ole K foreslog at Steen kan smykke sig med præsidenttitlen når han bliver 80 år. Men under evt. kan intet besluttes. Så det må udsættes til næste år. Tak til OK for dirigent.

Steen spillede sin nykomponerede fanfare til ære for vinderene og klubben.

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder