Generalforsamling 2013

 • På årets generalforsamling, afholdt på “Big World”i Varde, ændredes praksis fra 3 nye baner til én ny bane, al den stund det bliver sværere og sværere at finde nye baner.
 • Desuden kom vi atter på kant med vedtægtens ord om at det bør tilstræbes at mindst én bane skal være på Fyn. Dette foranlediget af, at ingen af klubbens medlemmer længere bor på denne herlige lokalitet.
 • I beretningen foreslog formanden, at ændre klubbens navn til noget vi kunne huske, idet vi må imødese at netop dét, bliver stadigt mere udfordrende for os i de kommende år. Forslaget fik ikke den fornødne opbakning.
 • Et medlem foreslog at titlen formand ændres til præsident. De efterfølgende 10 minutters debat kan ikke refereres, da der faldt mange knubbede ord og uvenlige kommentarer. Ejheller dette forslag kunne vinde det fornødne flertal.
 • Et forslag om at indkøbe en polo-shirt i en god kvalitet (ikke syntetisk) evt. en vest mødtes med nogen velvilje. Sekretæren arbejder videre med opgaven.
 •  Velfærdsformanden gjorde opmærksom på at vi har en fejl i vores vedtægter idet klubben ikke er stiftet på Thyregod-grillen men på Dørken Kiosken. En væsentlig forskel må man nok sige!
 • Under fordelingen af tillidshverv (hvor der ingen ændringer var) udspandt der sig en debat om hvem der har ansvaret for de enkelte præmieoverrækkelser. Herunder ikke mindst under hvilke forhold en præmieoverrækkelse finder sted. I den forbindelse husker alle at LMR foregik ved bagsmækken af bilerne på parkeringspladsen før afgang til DK. Der opnåedes konsensus om, at præmieoverrækkelse ved alm. matcher
  Præmieoverrækkelse på sidste dag

  Den pauvre ramme for præmieoverrækkelsen 2013

  foretages af dagens ansvarshavende, præmier v. årets afslutning overrækkes af ceremonimesteren og præmier v. LMR overrækkes af formanden (sådan husker jeg det). Under alle omstændigheder indskærpes det at overrækkelsen foretages under værdige rammer.

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder