LMR 2016

1 Header

Balmer See er et utroligt smukt sted

2016 var et forandringens år for LMR, idet Niels ikke længere var arrangør. Det var Ole Vind, som havde vundet retten til arrangementet ved at sejre i 2015, og han havde planlagt en tur til Balmer See Golf und Spa Resort. Stedet ligger umådeligt smuk placeret på en lille ø i et kuperet område i det nordøstligste hjørne af Tyskland, blot 20 km. fra den polske grænse, i et område med udsigt til morgensol over vandet.

Det blev også på anden vis anderledes, idet vi spillede samme bane 3 gange. Det viste sig imidlertid, at der var almindelig tilfredshed med dette, selv om det er i klar strid med reglerne fra LMR, der jo som bekendt foreskriver 3 forskellige baner et sted i Europa mindst hver andet år.IMG_0579

Om denne praksis skal fortsætte og reglerne dermed tages op til revision eller vi skal tilbage til tidligere tiders praksis kommer fremtiden til at svare på.

Vi drog hjemmefra DK d. 7. sept. kl. 04.00 onsdag morgen i den lejede bus med Ole K. bag rattet og Peter som co-driver. Sædvanen tro samlede vi Niels og Erik op i Kolding og Kliplev. Vi ankom kl. 10.30 og efter morgenmad, løsnede vi op for musklerne med let slagtræning.

Dagens vinder blev Ole Vind som netto gik 3 under banens par. Dermed var der lagt op til et forfølgelsesløb, og på 2. dagen brændte Niels banen af med netto 5 under par. Dermed havde han hentet godt ind på Ole.

IMG_0585

Niels Schmidt generobrede det store fad der udgør LMR-præmien

Sidste dag blev så spændende, som den kunne blive, og sammenlagt med blot et enkelt slag mindre end Ole, tilbageerobrede Niels sin titel som LMRs ubestridte konge.
Som det fremgår af billedet var der tale om en, på alle måder, værdig præmieoverrækkelse, idet såvel forgrund som baggrund og ikke mindst hovedmotivet tager sig smukt ud.

Udover den sædvanlige og hæderkronde puttekonkurrence (som vandtes af Erik og Steen og tabtes af 3 mands-værelset Niels, Torben og Peter), så bød dette år på en eftermiddag med Spa og Wellness samt en aften med at rafle “Meyer”. Det sidste gav så mange grin og løgne, at der muligvis er skabt en ny tradition på LMR!

IMG_0588

Vesterlund har lånt en “Flemming-telefon”

Fredag eftermiddag vente vi snude mod DK igen, trætte og tilfredse med et fint arrangement i fantastisk vejr. På vej hjem læssede vi Erik af i Kliplev og Niels i Kolding. Kl. 22.12 landede vi på “farmen” hos Ole Vind og kunne takke ham for en flot planlagt og gennemført tur.

Bolden ligger nu atter hos Niels, og vi glæder os til at høre hans planer.

 

 

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder