Generalforsamling 2021

Generalforsamling

Vel inde efter 6. og sidste runde spiste vi, i det fine sensommervejr golfburger med fritter udendørs. Da dagens vinder (Ole S i 42 stb.frd) og tættest ved flaget (Niels) var fundet, åbnede formanden generalforsamlingen.

Arrangør Ole R overrækker præmie til dagens vinder

1) Ole Kirk blev valgt som dirigent.
Han overlod ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

2) 2021 har været et godt golfår på trods af coronaen. Dog var det trist, at Erik Bollerslev meldte fra på grund af kroniske gebrækkeligheder. Vi vil savne hans dårlige jokes, regelkyndighed og turneringsledelse mv. Heldigvis har Ole S. sagt ja til at deltage i klubben, og hans humor skal nok vise sig at kunne udfylde hullet. Hans handicap skal dog nok reguleres.
Vi har spillet nogle fine baner i løbet af året, alle kendte baner. Formanden slog til lyd for at vi lagde os lidt i selen for at at prøve nogle nye baner i den kommende sæson.
Helbredsmæssig har vi været ramt af en del gebrækkeligheder i klubben. Men nu ser det heldigvis fornuftigt ud igen.
Formanden sluttede sin beretning af med at takke alle medlemmer for deres fine varetagelse af deres embeder og for godt sportsmandsship i årets løb. Særlig tak til LMR arrangør Ole K. og Webmaster, sekretær og tøjindkøber Peter for en særlig stor indsats. Også Niels takkes for tovholderiet på Stander invitational gennem årene.
Beretningen godkendt uden kommetarer.

3) Ole Sørensen overtager etik(ette) formandsposten fra Niels og Niels bliver regelkyndig som er et helt nyt hverv. Turneringsledelsen overgår til den enkelte arrangør, herunder også LMR.

4) Spilleplan
4. match ligger i samme weekend som landstævnet. Flyttes til 28. juni  med udslag kl. 13.30. Niels er stadig tovholder og vi skal tidligere ud med invitationer til næste år.
Debat om det hensigtsmæssige i at opstartsmatchen er en weekend. Her skred vi til afsteming og da stemmetællerne vendte tilbage viste det sig at opvarming og 1. match gennemføres som et weekend arrangement som foreslået i spilleplanen.

5) Niels overvejer at Gut Apledör. Enten ved at spille samme bane alle 3 dage på forskellige Tee-steder eller måske ved at finde en bane på turen ned og en bane på hjemvejen.

6) Evt.
Steen foreslog at præsidenttitlen kunne komme i spil såfremt den siddede formand skulle vinde en match på turen, idet han påpegede at faren næppe var overhængende. Igen markerede Ole R. det barokke i, at en ærkedansk forening skulle tilsmudses med noget så udansk som en præsidenttitel. Niels foreslog, at der skal vindes 3 matcher i træk, for at det kunne komme på tale. Dette blev accepteret.

Beretningen blev herefter taget til efterretning og vi gik over til præmieoverrækkelse. Formanden spillede en nykomponeret fanfare til ære for Niels som blev samlet vinder af Touren.

Ref. Peter

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder