Generalforsamling 2017

I mangel af formandens jagthorn blæste Torben en fanfare på pokalen

Så fik vi afsluttet tour 2017. Det foregik på Dejbjerg og det havde trukket op til en spændende afslutning mellem Ole K. og Ole V. Således havde Ole V., som vinder af LMR 2017, mulighed for “The Double”, som Ole K. præsterede i 2008.

Spændingen udeblev dog ganske, da Ole V. meldte afbud til den sidste match. Derfor blev Ole K. vinder og fejret på behørig vis. Dog måtte vi ganske undvære den årlige nykomponerede fanfare fremført af formanden, da denne brillerede ved sit fravær.

Pokalen overrækkes den glade og stolte vinder af ceremonimester Torben

Herefter gik vi over til årets generalforsamling, og ceremonimester Torben påtog sig rollen som suppleant for formanden. Han foreslog Ole K. som dirigent, hvilket der blev bakket op om.

Erik og Ole R. holdt humøret højt trods deres ret beskedne pointhøst i sæsonen.

Til vores store forundring måtte vi nu konstatere, at der ikke forelå nogen form for beretning fra formanden, hvilket fik den samlede generalforsamling til at udtale stor skuffelse. Det førte også til kommentarer om, at dette måtte skubbe præsidenttitlen langt ud i horisonten. Et forslag om at vælge en vicePRÆSIDENT, fik ikke fornøden opbakning, men gav anledning til nogen moro.

Vi enedes om at fastholde tirsdage som vores spilledage, og det tidlige tidspunkt for udslag på afslutningsmatchen gav anledning til en aftale om at matcherne starter ca. kl. 9.30.

På “hole in One” tavlen i Dejbjerg ses såmænd vores høje formands navn!

Et forslag til matchkalender 2018 var tidligere udsendt af Peter, hvilket fik Torben til at foreslå dirigenten, at der blev udtalt ros for dette initiativ. Det blev vedtaget.
Herefter fremlagde og gennemgik  Peter planen, og den fik foreløbig 2 ændringer: Fødselsdagmatchen (som vi omdøbte til “Stander-Invitational”) blev flyttet til onsdag d. 4. juli (det passer bedre for Vejen).
Desuden blev LMR udvidet med en dag og slutter nu således lørdag d. 15. sept. Det er nu op til Ole V. at acceptere dette, sammen med den detaljerede planlægning. Under dette punkt debatteredes det endvidere, hvordan vi kunne blive fragtet til Alsace. Vi fandt ingen klar løsning, men vi følte os sikre på at Ole V. uddelegerer denne opgave.

Sekretær/webmaster Peter på arbejde med at skrive referat af generalforsamlingen.

Matchkalenderen tilpasses og udsendes med indsigelsesmuligheder som sædvanligt.

Der var genvalg til alle udvalgformandsposter, dog med den kommentar, at man kunne overveje at ændre titlerne til ministre!

Slutteligt takkede dirigenten for god ro og orden, og endnu engang kunne vi konstatere at dette er et relativt begreb.

Som sædvanligt referat af Peter

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder