Generalforsamling 2023

Efter dagens runde indtog vi en rigtig herremiddag i cafe Aakjær. Stegt flæsk med persillesovs!
Da præmieoverrækkelsen for dagens vinder (Peter) og årets tour (Ole K) var afviklet, gik vi over til generalforsamlingen.

Ole K modtager pokalen

Steen (formand) bød velkommen og havde flg. dagsorden:
Valg
Beretning, også fra formændene
Plan for 24
Kommentarer og ønsker til LMR 24
Evt
Ole K. blev bragt i forslag som dirigent og valgtes med akklamation
Formanden aflagde beretning og sagde bl.a at vi havde spillet 10 matcher og at vi i årets løb havde haft gode erfaringer med at spille kortere tee-steder. Alle baner havde været gode, men formanden pointerede at ikke mindst Mariagerfjord var en bane alle talte godt om, men også Lyngbygård fik gode ord med på vejen, – og apropos vejen, så er Vejen altid en dejlig bane at forlægge Stander Invitational til.
LMR blev afviklet og organiseret godt af Peter. Løgstør i kuling viste sig at være en mandfolkeudfordring. Hvalpsund er altid god, men årets højdepunkt var Sepper Kloster, som formanden talte varmt og længe om.
LMR indeholder, ud over 3 runder golf, også en masse pudsige konkurrencer: Den hæderkronede puttekonkurrence (dygtigt styret af Ole V) som et medlem med tætklippede tånegle kørte helt til Hvalpsund blot for at deltage i. Samme konkurrence afslørede et enkelt medlems retningssans var noget forstyrre på dagen!
Når mørket falder på, spiller vi Meyer eller afvikler regelkonkurrence. Begge dele fornøjelige indslag.
Det var dog et skår i glæden at såvel Niels som Ole R. måtte melde afbud.

Formanden takkede alle klubbens medlemmer og ikke mindst sekretariatet, uden hvis indsats det ville være svært at bevare overblikket.

Formændene aflagde herefter beretning og næste alle udtrykte tilfredshed med året, dog var caddieformanden og ikke mindst regelformanden noget i tvivl om hvorvidt de havde løst deres opgaver tilfredsstillende. Sidstnævnte gav udtryk for, at på trods af, at han stillede de samme spørgsmål fandt medlemmerne stadig ikke de rette svar. Der er åbenlyst noget at arbejde med.

Plan for 2024 blev gennemgået og der var ingen indsigelser på mødet. Disse skal være sekretariatet i hænde seneste 13. sept. 23.

Peter fremlagde sine tanker om LMR 24. Vi skal enten til Sverige eller Nordtyskland. Et par medlemmer ville meget gerne til Sverige og andre til Tyskland. Peter beslutter udfra køretid, økonomi, hvor er der gode baner vi mangler at spille mv. Han modtager gerne input.

Ole K. foreslog at det medlem som har vundet retten til at arrangere LMR ikke deltager i lodtrækningen efterfølgende år. Det vil skabe noget forskellighed. Nogle mente at man kunne lade det være frivilligt for arrangøren om han ville deltage i lodtrækningen. Intet besluttet.

Slutteligt udtrykte formanden sin sorg over at han stadig ikke kan smykke sig med titel af præsident. De sædvanlige betingelser blev ridset op, at han enten skulle vinde touren eller LMR for at det kunne komme på tale. Et enkelt medlem foreslog endog at Steen kunne få titlen når han fylder 80. Dette forslag mødte dog nogle syrlige kommentarer, som ikke skal gengives i et sobert referat.

Formanden takkede dirigenten for fin gennemførelse af generalforsamlingen og lukkede mødet med tak for i år og på gensyn i 2024.

Og formanden truttede sin nykomponerede fanfare til ære for årets vinder

Ref. Peter Dam

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder