Generalforsamling 2014

To Ole'er manglede i at klubben kunne melde fuldt hus

To Ole’er manglede i at klubben kunne melde fuldt hus

I forlængelse af afslutningsmatchen på Lyngbygård og overrækkelse af præmier til dagens vinder og tættest på flaget (begge gik til Ole Vind, som høstede 42 stablefordpoint) afvikledes én af de årlige generalforsamlinger. Ceremonimesteren tog myndigt ordet og indvarslede det kommende møde. Herefter overlod han ordet til formanden, som foreslog sekretæren som dirigent. Der var ingen indvendinger, hverken mod valget af dirigent eller mod generalforsamlingens lovlighed. Herefter aflagde formanden årets beretning. Han roste medlemmernes indsats. Herunder ikke mindst Niels for LMR-arrangmentet og webmasteren for den nye hjemmeside (tilfreds mumlen på rækkerne). Et lille dryp malurt var dog at Velfærdsformanden manglede i dag til de små skarpe før 1. tee, men det bemærkedes i øvrigt at Velfærdsformanden havde gjort en god indsats i det forgangne år.

Pluk fra debatten:

 • Som sædvanligt drøftede vi om formandstitlen burde skiftes ud til præsident, og i den forbindelse foreslog Ole Vind at såfremt Steen vinder enten LMR eller årets turnering kan han få titel af præsident. Forslaget blev vedtaget med 5 stemmer mod 1.

  Formanden lykønsker Ole Vind med den samlede sejr.

  Formanden lykønsker Ole Vind med den samlede sejr.

 • Herefter skred vi til ceremonien med overrækkelse af trofæet til årets samlede vinder. Desværre havde Niels glemt trofæet, og idømtes dobbelt skærpet bod, og det aftaltes at han inden udgangen af oktober overdrager præmien til Ole Vind ved et personlig fremmøde i Flemming.
  Se videoen “Formanden blæser vinderen et stykke
 • Følgende baner spilles i 2015, idet vi fremdeles (jf. genf. i 2013) ikke spiller på Fyn og har sænket niveauet for antal nye baner til én: Opvarmingsmatch i Odder (SM), Stensballegård (OV), Randers (TH), Haderslev (EB), Vejen (NS), Trehøje(OK), Holstebro (OR)
  Sekretæren fastsætter datoerne fordelt som i afvigte sæson og sender dem rundt pr mail til godkendelse.
  På anmodning af sekretær/webmaster fritages denne for at arrangere matcher grundet arbejdet med opdatering af hjemmeside og udarbejdelse af forslag til sæsonplan.
 • LMR som den plejer i starten af sept. Datoer følger med ud til godkendelse sammen med sæsonplanen.
 • Sekretæren arbejder videre med ekvipering jf. genf. 2013

  DSC00149

  Webmaster/sekretær i refleksion over sit spil(d)

Herefter gik vi over til fri samtale og godmodig drilleri før mødet hævedes og en god sæson havde taget sin afslutning med en fin dag på Lyngbygård, hvor Webmasters udstyr dog drillede en hel del.

En eksklusiv golfklub med 8 medlemmer, – alle med hang til golfens forfinede detaljer og sociale muligheder